Драги читаоци, пред вама су прве српско-јапанске новине на- стале као одговор на ситуацију која нас је током 2020. године задесила са COVID пандемијом. Српско-јапанске новине су један од наших начи- на да Јапан представимо народу Србије али и да Србију представимо народу Јапана. Удружење Ханами од 2005. године окупља љуби- теље Јапана, а од 2014. године организује мани- фестацију „Дани Јапана”, на којима гости из Ја- пана радо долазе и са задовољством презентују своју земљу. Посебно смо поносни на активности од којих ћемо вам неке представити у овом и наредним бројевима новина: бесплатну школу јапанског језика, радионице Таико бубњева, ори- гами, јапанске керамике, калиграфије, вечери књижевности и јапанских филмова, Укијое из- ложбе, концерте јапанских уметника широм Ср- бије али и гостовања наших спортских тимова и уметника у Јапану. Након електронских издања, надамо се да ћемо своје читаоце обрадовати и штампаним издањи- ма у Јапану и Србији.

 

Адријана Барши